ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vnést do školy myšlenku vzájemného soužití je vždy přínosem v učícím se procesu začleňování se do společnosti. To, že se naše děti dostanou do různých skupin lidí je jasné. Jak se dokáží poprat s prosazením se v důležitých věcech a naopak jak se dovedou přizpůsobit - souznít se skupinou ještě nevíme. Obojí je velmi důležité pro spokojený život. Již nyní se v nich ale rodí základ budoucího myšlení.

Z fotografií je znát, že v MŠ i ZŠ se o to snažíme i to, že s námi souzní i všichni zaměstnanci školy - kuchařky i paní školnice. Vzhledem k tomu, že nápad vzešel od paní kuchařky, s plným nasazením se jim podařilo vykouzlit i barevná jídla. Děkujeme.

 

 

Ve škole se nám rozběhl kroužek angličtiny pro nejmenší. Předškoláčci z MŠ a žáci 1. třídy společně s paní učitelkou Jahnovou z MŠ zažívají povídání, hry a další odpolední činnosti spojené s anglickým jazykem. Přirozeně a nenuceně si do oušek a hlav programují jazyk bez kterého už se generace těchto dětí neobejde. Snad pro ně přechod na Aj v ZŠ bude snazší.

Věřím, že vychováváme generaci, která se již nebude ostýchat mluvit cizím jazykem tak, jako to mívají mnozí dospělí, kteří s příchodem demokracie po jednotlivých etapách střídali ruštinu, němčinu a angličtinu podle toho, kteří učitelé byli zrovna ochotni jazyk učit.

 

Zdá se to být ještě hodně vzdálené, ale dětská mysl sílí s blížícím se vánočním kouzlem. Dnes jsme využili nabídky z obce užít si předvánoční přípravy v rekonstruovaném Spolkovém domě. Proklouzli jsme do vyhřáté místnosti s atmosférou praskajícího dřeva v kamnech a vůně vánočního těsta. Pokřtili jsme prvním chodem i novou troubu - jaká to čest.

Provoněnou místností se ozvaly vánoční písničky a práce nám šla od ruky. Zdobit už budeme ve škole. 

15. 12. se od 16. 00 hod. budeme těšit z vánoční atmosféry společně s Vámi na půdě ZŠ a MŠ, kde chystáme vánoční dílničky a příležitost pro Vás, kteří budete chtít nahlédnout do otevřené školy.

Dnes jsme s dětmi ZŠ vyrazili za hasiči do místní hasičárny. Hasiči nás seznámili s tím, jak to u nich chodí a někteří z nás zjistili, že bez poctivé přípravy to skutečně nejde. Žáci byli nadšeni a vyzkoušeli vše co mohli - těžkou výstroj, obhlédli výzbroj, vyzkoušeli vyproštění těžkého člověka a nakoukli i do programu zájmového kroužku. Přihlásí se? Budeme mít v dětech podporu a ochranu nejen před požárem?

Několik fotografií, ze kterých čiší radost z poznávání. Hasičům, kteří nám věnovali čas velmi děkujeme.

 

Výroba lampionků ve školní družině. Vysoká účast při noční procházce, kolem 100 lidiček. Příležitosti k vzájemnému setkání i k osobnímu kontaktu. Příjemná nenucená atmosféra na zahřátí duše. Výborná polévka, která nás zahřála i po těle. To vše byl letošní lampionový průvod. Děkuji, že mohu být Vaší součástí.