ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Osvračín 2023/2024

 

Ředitelka ZŠ a MŠ:   Mgr. Jana Pluhařová ACC(ICF)

 

Učitelky ZŠ:              Mgr. Vlasta Pflugová - třídní učitelka 3., 4. a 5. ročník

                                   Mgr. Michaela Nathanská - třídní učitelka 1. a 2. ročník

                                  

Asistent pedagoga:   Jana Fidler                         

Vychovatelka ŠD:     Jana Fidler 

                                            

Učitelky MŠ Koťátka:             Jitka Faloutová

                                                 Tereza Jahnová

Asistent pedagoga - Koťátka: Václava Lukášová

 

Učitelka MŠ Sovičky:  Eliška Rumlová

 Asistent pedagoga - Sovičky: Tereza Masničková

 

Vedoucí školní jídelny: Roman Fidler

Kuchařka:                     Václava Bláhová 

Pomocná kuchařka:      Jana Nebřenská

Uklízečka, školnice     Lucie Duchoňová