ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naše školní jídelna je místem, kde se nejen sytí žaludky, ale také hýčkají chuťové pohárky. Naše paní kuchařky se každý den starají o to, aby děti dostaly nejen zdravé, ale i chutné jídlo.

Dnes s láskou a péčí upekly domácí chléb. Tento chléb není jen chutný, ale také zdravý, protože je vyroben z kvalitních surovin a bez zbytečných přísad. Děti si ho mohou vychutnat k obědu.

Kromě domácího chleba se paní kuchařky starají o ochutnávky ovoce, aby děti měly možnost objevit nové chutě a zjistit, jak je ovoce rozmanité a chutné. Příjemné je i potěšení s domácím termixem s malinami.

Paní kuchařky tak nejen naplňují dětské žaludky, ale také podporují zdravé stravovací návyky. Děti si vytvářejí pozitivní vztah k jídlu a učí se, že zdravé jídlo může být i velmi chutné.

Děkujeme našim paním kuchařkám za to, že se o naše děti tak pečlivě starají a každým dnem jim zpříjemňují čas strávený ve škole.

Dnes jsme měli tu čest přivítat na naší škole učitele ze školy Milavče, kteří přijali naše pozvání a společně s námi absolvovali seminář o digitálních kompetencích ve výuce. Tento seminář byl zaměřen na zlepšení dovedností v oblasti používání moderních technologií a digitálních nástrojů při výuce tak, jak se od nás očekává vzhledem ke změnám RVP.

Během semináře jsme se věnovali různým tématům, včetně online výukových platforem a dalších digitálních nástrojů, které mohou obohatit a zpestřit výuku. Diskutovali jsme také o bezpečnosti na internetu a o tom, jak rozvíjet kritické myšlení žáků při práci s digitálními informacemi.

Spolupráce s kolegy z Milavčí byla velmi příjemná. Vzájemné sdílení zkušeností a nápadů přispělo k tomu, že jsme mohli získat nové podněty pro naši pedagogickou práci.

Těšíme se na další společné akce a projekty, které přinesou prospěch našim žákům i nám samotným.

 

Dnes 28. 5. 2024 jsme v rámci výzvy "Rodiče, naše inspirace!" přivítali ve škole paní Hrbáčkovou, maminku jedné z našich žaček. Díky jejímu nadšení a odborným znalostem jsme měli jedinečnou příležitost prozkoumat ekosystém louky prostřednictvím mikroskopů - 3D i mikroskopu s kamerou.

Paní Hrbáčková nás provedla fascinujícím světem drobných tvorů a rostlin. Viděli jsme i to, co běžně nevidíme pouhým okem. Děti byly nadšené, když pod mikroskopem objevily struktury květů, drobné hmyzí nožičky a další úžasné detaily přírody.

Tato zkušenost byla nejen poučná, ale také velmi inspirativní. Díky paní Hrbáčkové jsme se mohli naučit, jak zajímavý a rozmanitý je život na louce, a získali jsme nový pohled na přírodu kolem nás. Těšíme se na další setkání s rodiči, kteří nám mohou nabídnout své znalosti a nadšení pro různá témata.

Děkujeme paní Hrbáčkové za její čas a za to, že nám přiblížila svět pod mikroskopem. Společně jsme prožili čas plný objevování a radosti z učení.

Dnes se žáci 3. - 5. třídy naší školy vydali na vzdělávací výlet do Blížejova, kde navštívili místní školu. Tento výlet měl za cíl podpořit naše páťáky v plynulém přechodu z malotřídní školy na školu úplnou, kam nastoupí od září jako noví šesťáci.

Během návštěvy si žáci prohlédli školní prostory, seznámili se s budoucími učiteli a dokonce se zúčastnili několika vyučovacích hodin. Měli tak příležitost vyzkoušet si prostředí nové školy a poznat své budoucí spolužáky.

Dnešní výlet byl velmi přínosný a pomohl našim žákům seznámit se s novým školním prostředím, což jistě přispěje k jejich snadnějšímu a plynulému přechodu na školu v Blížejově. Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, a těšíme se na další spolupráci s blížejovskou školou.

 

Na naší škole máme to štěstí, že můžeme bleskově využívat krásného slunečného počasí. 23. 5. jsme uspořádali čtenářskou dílnu pod širým nebem. Děti si vzaly své oblíbené knihy a pohodlně se usadily na školní zahradě, aby si mohly užít čas plný čtení a pohody.

Každý žák si vybírá knihu podle svého zájmu, ať už jde o dobrodružné příběhy, pohádky nebo komiksy. Sluníčko nám tentokrát hřálo na záda a jemný vánek dodával celému dni příjemnou atmosféru. Děti se ponořily do světů plných fantazie a dobrodružství, které jim knihy nabízely.

Během čtenářských dílen mají žáci také možnost diskutovat o přečtených příbězích se svými spolužáky a učitelem. Sdílejí své dojmy, oblíbené pasáže a diskutují o hlavních myšlenkách knih. Tato pravidelná aktivita nejen podporuje lásku ke čtení, ale také rozvíjí jejich kritické myšlení a schopnost vyjadřovat své názory.

Čas strávený na sluníčku s knihou v ruce je pro všechny zúčastněné nejen zábavný, ale i obohacující. Těšíme se na další čtenářské dílny, které nám přinesou mnoho nových zážitků a poznání.