ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Autorské čtení na naší škole

Na naší škole jsme ve středu 26. 6. zažili výjimečnou událost nazvanou Autorské čtení, která se stala vyvrcholením celoročního úsilí žáků v dílnách psaní, které probíhají jednou týdně. Tato událost byla skvělou příležitostí, aby mladí autoři mohli představit svá literární díla a sdílet je s ostatními.

Během celého školního roku se žáci věnovali psaní různých příběhů, ať už krátkých povídek nebo delších textů, kde zkoušeli různé styly a techniky. Na konci roku si každý autor vybral svůj nejlepší příběh, který přepsal do Wordu, aby byl připraven k prezentaci.

Samotné autorské čtení proběhlo před celou školou. Žáci 3., 4. a 5. ročníku prezentovali své příběhy, na které byli náležitě pyšní. Bylo úžasné sledovat, jak se děti snaží a jak se jejich literární dovednosti během roku zlepšily.

Po všech prezentacích proběhlo tajné hlasování, kde účastníci mohli vybrat nejlepší příběh z každého ročníku. Tři výherci, jeden z každého ročníku, byli následně oceněni za své literární úspěchy. Ocenění spolužáky bylo pro ně velkou motivací pokračovat v psaní a dál rozvíjet svůj talent.

Tato událost byla skvělou oslavou kreativity a píle našich žáků. Těšíme se na další úžasné příběhy z rukou našich malých pisatelů v příštím školním roce!