ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Žáci 3. až 5. ročníku naší školy navštívili dopravní hřiště v Domažlicích. Akci zaštiťovala organizace BESIP, která se zaměřuje na bezpečnost silničního provozu.

Dopravní hřiště poskytlo dětem možnost naučit se a vyzkoušet si základní pravidla silničního provozu v bezpečném prostředí. Na programu byly různé aktivity, které zahrnovaly především praktické jízdy na kolech, kde si žáci mohli ověřit své dovednosti při dodržování dopravních značek a předpisů.

Instruktoři z BESIP žákům vysvětlili důležitost dodržování pravidel na silnici a jak se chovat jako chodci i cyklisté. Děti měly možnost si procvičit přecházení přes přechody pro chodce, jízdu v kruhovém objezdu a správné zastavení na stopce.

Celý den byl velmi poučný a zároveň zábavný. Děti se dozvěděly mnoho užitečných informací, které mohou využít nejen na hřišti, ale i v reálném životě. Díky BESIP a dopravnímu hřišti v Domažlicích se nyní cítí bezpečněji a lépe připravené na silniční provoz.

Akce byla velmi úspěšná a přispěla k zvýšení povědomí o bezpečnosti na silnicích mezi našimi žáky. Děkujeme všem, kteří se na organizaci této užitečné akce podíleli.

Paní učitelky v MŠ přichystaly dětem nejen tematicky naplněné dny čarodějnicemi a vším co je s tímto tématem spojené, ale i činnosti rozvíjející celé spektrum dětských dovedností potřebných pro další vzdělávání. Radost dětí i učitelek a náladu, kterou to do MŠ vneslo posuďte sami.

Nabízím vhled do družinových radostí. Žáci naší školy si odpolední relax ve školní družině užívají plnými doušky pod vedením paní vychovatelky. A že naše paní vychovatelka nešetří nápady, o tom svědčí chuť dětí v družině setrvávat.

Která škola si může užívat luxusu volby žáků ohledně prostoru na učení? Individuální přístup, vrstevnická spolupráce, klidové prostory pro učení a využití příležitosti otevřít dveře třídy a učit se s energií jarního sluníčka.

Krásné jarní dny nás opět vylákaly ven, kde jsme poznávali obratlovce. Žáci měli příležitost zvolit beletristický text populárně naučný či texty encyklopedické. Každý text měl svá specifika a bylo patrné, že žáci jsou si vědomi toho, kde co najdou i toho, který text je jim příjemnější pro učení.

V pondělí 22. 4., se žáci Základní školy Osvračín zapojili do oslav Dne Země úklidem obce. I přes chladné počasí se rozhodli, že nechají svoji stopu v péči o naše prostředí. A sluníčko, které nám přálo, bylo jako odměna za naši snahu.

Chceme zde poděkovat všem žákům, kteří se zapojili do úklidové akce. Díky vaší snaze a odhodlání jsme dokázali udělat něco dobrého pro naši obec a pro naši planetu.

Den Země je připomínkou toho, že každý z nás může udělat něco pro ochranu naší planety. Úklid obce byl jen malým krokem, ale společně jsme dokázali, že máme sílu a odhodlání udělat změnu. Doufejme, že naše snaha bude inspirací i pro další generace.