ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V mateřské škole se ve středu konala slavnostní událost, při které jsme se loučili s našimi předškoláčky. Tento nezapomenutelný den byl plný emocí, radosti i slziček a zanechal krásné vzpomínky nejen dětem, ale i rodičům a pedagogům.

Celá akce byla zahájena projevem ředitelky, která srdečně přivítala všechny přítomné a poděkovala dětem za jejich úsilí a píli během celého předškolního období. Vyzdvihla důležitost tohoto okamžiku a popřála dětem mnoho úspěchů v jejich dalším vzdělávání.

Předškoláci museli nejprve prokázat své dovednosti a vědomosti prostřednictvím pohádkové zkoušky. Všichni se s úkolem popasovali na výbornou, a tak si zasloužili pasování na školáky. Tato zkouška byla nejen zábavná, ale také ukázala, jak mnoho se děti během svého pobytu v mateřské škole naučily.

Pasování proběhlo ve slavnostní atmosféře za účasti rytíře a jeho krásné družky. Paní učitelky předaly dětem šerpy, dárečky a rozlučkové listy. Tento okamžik byl pro všechny přítomné velmi dojemný a mnozí rodiče neudrželi slzičky dojetí.

Po slavnostním pasování následovala hostina. Na stole se objevily výtečné muffiny, které pro děti připravily naše kuchařky, a rychlé špunty tekly proudem. Děti si pochutnávaly na dobrotách a užívaly si společně strávený čas se svými kamarády.

Celou akci velkoryse sponzoroval pan Černý, který zajistil rytíře, brýle pro děti a navíc je pozval na zmrzlinu. Jeho štědrost a podpora udělaly z tohoto dne nezapomenutelnou událost pro všechny zúčastněné. Děkujeme.

Loučení s předškoláčky bylo plné emocí. Rodiče, pedagogové i děti si uvědomovali, že jedna důležitá životní etapa končí a nová začíná. Děti se tak rozloučily se svou mateřskou školou, aby se vydaly na další dobrodružství do základní školy.

Tento den byl plný radosti, dojetí a krásných vzpomínek. Díky skvělé organizaci a podpoře všech zúčastněných se podařilo vytvořit nezapomenutelnou událost, která zůstane dětem i rodičům ještě dlouho v srdci. Přejeme všem předškoláčkům hodně štěstí a úspěchů na jejich další cestě!

Na naší ZŠ se ve středu konala inspirativní událost, která přilákala pozornost pedagogů z okolních škol. Základní škola Osvračín otevřela své dveře a ve spolupráci s MAS Český les pozvala paní učitelky z okolí, aby se zúčastnily semináře zaměřeného na čtenářské dílny a jejich implementaci na 1. stupni základních škol.

Hlavním cílem této akce bylo představit osvědčené postupy, které využíváme k podpoře čtenářské gramotnosti mezi nejmladšími žáky. Paní učitelky z různých škol měly jedinečnou příležitost vyměnit si zkušenosti a diskutovat o nejlepších postupech, které by mohly zavést i ve svých třídách.

Program setkání zahrnoval praktické ukázky čtenářských dílen i čtenářské lekce. Paní učitelky si aktivity vyzkoušely na vlastní kůži a diskutovaly o tom, jak motivovat děti k četbě a jak jim pomoci vytvořit pozitivní vztah ke knihám. Celou dobu konání akce naplňovala velmi vřelá a příjemná atmosféra s tvůrčím potenciálem, který umožnil zúčastněným vrhat se do nových výzev. Děkuji za to.

Po praktických ukázkách následovala diskuze, kde si pedagogové mohli vyměnit názory a podělit se o své zkušenosti. Důležitou součástí setkání bylo shrnutí různých aspektů čtenářských dílen – od výběru vhodných knih přes metody motivace, strategie čtenářství až po sebereflexi žáků.

Setkání v ZŠ Osvračín bylo zúčastněnými hodnoceno pozitivně. Paní učitelky odjížděly s novými nápady a inspirací, které plánují implementovat ve svých školách. Věřím, že podobné setkání se bude opakovat i v budoucnu a přispěje k neustálému zlepšování kvality výuky na 1. stupni základních škol.

Akce v ZŠ Osvračín ukázala, jak důležité je sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Čtenářské dílny jsou skvělým nástrojem pro rozvoj čtenářské gramotnosti a díky takovým setkáním mohou učitelé získávat nejen nové přátele mezi kolegy, ale i nové podněty na zlepšení své praxe. 

Dnes nás ve škole navštívili policisté, což vzbudilo velký zájem u všech žáků ZŠ i dětí z MŠ. Na začátku měli k uniformovaným příslušníkům respekt a mírný ostych, ten však postupně překonali.

Děti si mohly vyzkoušet těžký oblek policistů, což bylo pro mnohé velkým zážitkem. Také měly možnost důkladně prozkoumat policejní auto, kde objevily spoustu zajímavých věcí. Někteří odvážlivci si dokonce vyzkoušeli pouta a obušek.

Tato návštěva byla nejen zábavná, ale i poučná. Děkujeme policistům za jejich čas a trpělivost, díky nimž děti získaly cenné zkušenosti a zážitky, na které budou dlouho vzpomínat.

 

Konečně se umoudřilo počasí a děti si užívají spolupráce naší školy s obcí, která nám nedávno postavila dočasný nový prvek na školkové zahradě. Jedná se o prostorný stan, kde děti mohou trávit krásné dny a dokonce i odpočívat při poobědovém spaní.

Tento stan poskytuje dětem příjemné místo k hraní i relaxaci na čerstvém vzduchu. Díky tomuto přístřešku mohou děti z MŠ naplno využít zahradu a užívat si venkovní aktivity v bezpečném a pohodlném prostředí.

Velké poděkování patří obci za jejich podporu a péči o naše děti. Spolupráce mezi školou a obcí je pro nás velmi důležitá a těšíme se na další společné projekty, které budou přínosem pro naši školní komunitu.

 

Dnes byl pro naše starší děti z mateřské školy a žáky základní školy výjimečný den. Měli totiž příležitost navštívit Základní školu Domažlice Komenského 17, kde je čekalo mnoho zajímavých aktivit a zážitků.

Naši mladší návštěvníci byli vřele přivítáni žáky osmých a devátých tříd, kteří jim ochotně ukázali celou školu. Během prohlídky si děti mohly prohlédnout různé učebny, tělocvičnu a další zajímavá místa ve škole. Největší zájem však vzbudila ukázka chemie v praxi, kde si děti mohly vyzkoušet jednoduché chemické pokusy a dozvědět se něco nového o tom, jak fungují různé chemické reakce. Vyzkoušely neviditelné písmo i výbuch.

Další zastávkou byl chovatelský kroužek, kde se děti mohly seznámit s různými zvířaty, která jsou ve škole chována. Děti byly nadšené, když mohly pozorovat a dokonce i pohladit některá zvířata. Tento zážitek byl nejen poučný, ale i velmi zábavný.

Celá akce by nebyla možná bez obětavé práce paní učitelky Gabriely Milsimerové, která se postarala o veškerou organizaci a zprostředkování návštěvy. Její úsilí a nasazení si zaslouží velké poděkování, protože dětem umožnila prožít den plný nových poznatků a zážitků.

Děkujeme všem, kteří se na této návštěvě podíleli, a těšíme se na další podobné akce, které dětem přinášejí radost a obohacení jejich školních dní.