ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ceník obědů upravený organizačním řádem od 1.2.2024

                      Organizační řád školní kuchyně a jídelny

Odebrané obědy jsou inkasovány k 17. dni následujícího měsíce. Pokud neprojde inkasní platba, musí být částka, která nebyla uhrazena inkasem, zaplacena složenkou nebo hotově nejpozději do konce kalendářního měsíce ve kterém inkaso neproběhlo.

Školní kuchyně vaří obědy pro MŠ, ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky.

Školní kuchyně dále připravuje přesnídávky a svačiny pro děti MŠ a v rámci doplňkové činnosti pro žáky ZŠ.

 

Finanční poplatky a normy platné od 15. 01. 2024:

                                                                                 finanční norma                                   poplatek

MATEŘSKÁ ŠKOLA (11+24+9+5)                               49,- Kč                                               49,- Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA 7-10 LET (11+30+9+5)                55,- Kč                                               55,- Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  (1. - 4. ROČNÍK)

Přesnídávka+nápoj                                                     17,- Kč                                               21,- Kč

Svačina + nápoj                                                         15,- Kč                                               19,- Kč

Oběd                                                                         32,- Kč                                               32,- Kč

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (5. ROČNÍK)  

Přesnídávka+nápoj                                                     17,- Kč                                               21,- Kč

Svačina + nápoj                                                         15,- Kč                                               19,- Kč

Oběd                                                                         34,- Kč                                               34,- Kč

 

ZAMĚSTNANCI                                                         54,- Kč                                               42,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI                                                      54,- Kč                                               95,- Kč

 

Děti MŠ a žáci ZŠ:

Při nástupu je nutné vyplnit přihlášku a uhradit stanovenou jistinu pro danou kategorii strávníků (žáci MŠ a cizí strávníci 1 200Kč, žáci ZŠ a zaměstnanci 800 Kč).

Od 1.2.2024 se provádí objednávání stravy výhradně pomocí webové aplikace ,,STRAVA“, a to den předem vždy do 12.00 hodin. V nutných případech (např. nemoc)  je možné odhlásit stravu do 8.00 hodin ve školní kuchyni. Na základě vyhlášky o školním stravování nelze z hygienických důvodů odnášet stravu mimo vyčleněný prostor školy a školky. V případě plánovaného odchodu dítěte před výdejem odpolední svačiny je možné pomocí aplikace odpolední svačinu na následující den odhlásit. Nárok na oběd není v době prázdnin a nemoci.

Doba výdeje      –    děti MŠ svačina 8.45 hod., oběd 11.30 hod., odp. svačina 14.30 hod.

                              Děti ZŠ – svačina 9.45 hod., oběd 11.45-13.30 hod., odp. svačina 14.30 hod.

Zaměstnanci:

Zaměstnanci v době nemoci nemají nárok na oběd.

Cizí strávníci:

Vaří se jen v rámci kapacity kuchyně. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí ústně nebo telefonicky den předem. Od 1.3.2024 bude možné objednávat stravu pomocí webové aplikace ,,STRAVA „ den předem do 12.00 hodin. Doba výdeje stravy 10.45 – 11.15 hod.

Výdej probíhá u zadního vchodu (cizím osobám není povolen přístup do kuchyně a výdejny) do přinesených jídlonosičů.  Z hygienických důvodů nelze provést výdej do znečištěných jídlonosičů.

                                                                                                      

Schváleno 15. 01. 2024 s účinností od 1.2.2024

                                                          zpracoval  :   Ing. Roman Fidler, vedoucí školní jídelny

                                                               schválil:   Mgr. Jana Pluhařová, ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín