ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Do velikonočního času patří zajisté i radost. Radost v očích našich žáků a dětí se objevila v den, kdy jim zaměstnanci školy přichystali nadílku v podobě hrových činností. Činnosti zasáhly do pohybu, tvorby i vjemů. Nejdůležitější však bezesporu bylo propojení MŠ a ZŠ. Starší žáci měli příležitost vyzkoušet svoji trpělivost a dovednost jednat s těmi nejmladšími a malé školkové děti vyzkoušely jaké to je, když za nimi nestojí paní učitelka. Areál školy přímo vybízí k propojení a zároveň nabízí dětem a žákům bezpečí k podobným činnostem. 

Věřím, že podobnými projekty podpoříme děti a žáky především výchovně a usnadníme jim proces osamostatňování se v současném světě.

Na Velikonoce se ve školce připravujeme již více než týden předem. Povídáme si o velikonočních zvycích, jak to bylo dříve a jak nyní, vyrábíme kuřátka, zajíčky, barvíme vajíčka a mnoho  dalších aktivit. Mezi ně patří například pletení pomlázek s p. Jiřím Turkem, hledání barevných vajíček, která zajíček poztrácel, velikonoční dopoledne s plněním úkolů společně s dětmi ze základní školy a slepování lineckého cukroví marmeládou.

Na děti z naší MŠ čekalo v pátek 15.3. překvapení. Po svačině se vydali na dobrodružnou výpravu za pokladem. Celou cestu šly děti po stopách skřítka Luloše a musely splnit 16 jeho složitých úkolů a najít 4 klíče k truhle s pokladem. Na konci cesty na školní zahradě v pískovišti vykopaly společně velkou truhlu a ta byla plná překvapení.

 

Ve čtvrtek  21.3. jsme šli utopit bábu Zimu-Moranu,  kterou jsme den předtím společně s dětmi vyrobili na zahradě. Na cestu po vodě jsme jí řekli říkadlo Zimo, zimo, táhni pryč a doufali jsme, že odplave hodně daleko. Bohužel se zastavila u břehu. Ale paní učitelka jí od břehu odstrčila a už plavala daleko a snad se nám ji podařilo vyhnat a konečně přivolat jaro.

Není víkend jako víkend, 9. 3. 2024 se družinové děti společně s předškoláky rozhodly potěšit účastníky setkání důchodců na zámku. Společně s paní vychovatelkou Janou Fidler a s paní asistentkou Václavou Lukášovou připravily pásmo veršů, písní i divadelního představení. Jejich výkon sklidil zasloužený potlesk publika. Jsem ráda, že jsou mezi pedagogy naší školy i tací, kteří se věnují našim dětem nad rámec svých povinností.

Děkujeme za mlsné balíčky, kterými nás obdarovala obec.