ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola Osvračín

příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61

 

 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024