ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kouzelný den, naplnění vůní i chutí podzimu si zažily nejen děti základní i mateřské školy, ale i všichni zaměstnanci. Svou návštěvou nás příjemně překvapili i zástupci obce, paní místostarostka i pan starosta, kteří měli příležitost k ochutnávce výsledků podzimního kouzlení a nešetřili pochvalou nad naším kulinářským umění.

Děti mateřské školy pečlivě krájely jablíčka, provoněly prostory školky vanilkou a skořicí a nešetřily mašlovačky při důsledném potírání štrůdlů máslíčkem.

Žáci základní školy nejprve museli třídit podzimní plody do skupin podle společných znaků, ti starší napočítali dle receptu množství surovin tak, aby mohli pohostit bramboračkou všechny přítomné a pustili se do krájení a strouhání. Nakonec rozdělali oheň a v kotlících uvařili výbornou podzimní bramboračku.

Pohodovou atmosféru podpořilo příjemné slunečné počasí. Příroda byla na naší straně a my mohli začít společně hodovat.

A věřte, že taková bramboračka a sladký závin chutnala skutečně všem.

Jana P.

Kdo byl svatý Václav?

A snad ještě: Proč jsme vlastně na jeho počest doma? Právě k této příležitosti jsme dali dětem patřičnou šanci si odpovědi vlastními silami vydobýt 26. září. A proč nevyužít příležitosti, které nám malotřídní škola nabízí – mezivrstevnickou spolupráci, dostatek prostoru pro práci ve skupinách se zachováním klidu pro práci a luxus přítomnosti 4 pedagogických pracovníků ve 4 skupinách při počtu osmnácti žáků.

Při první aktivitě se žáci trochu otrkali, poznali se s některými žáky, které zatím neměli šanci potkat a zároveň jsme zjistili, že není Václav jako Václav. A co teprve ten svatý!

Snažíme se společně posouvat myšlení od strachu ze špatné odpovědi k práci s chybou, která nás posouvá kupředu.

Při vlastním získávání informací jsme jako učitelé mohli pozorovat čtenářskou úroveň starších žáků, kteří si zároveň zkusili na vlastní kůži, jak je někdy obtížné udržet pozornost nejmladších. Pokoušeli jsme se ve spolupráci shrnovat text, vyjasňovat obsah přečteného i fixovat si informace a hledat v textu takovou, která v nás vyvolá jakékoli emoce. Tedy přesně to, co dospělý čtenář dělá automaticky. Navíc jsme informace opřeli i o video, tedy zrakový vjem.

Společnou reflexí, s aktivitou poslední slovo patří mně, jsme se rozloučili s prvňáčky, kteří se odměnili svatováclavskou omalovánkou. Čtenáři školy se pak sešli nad deskovou hrou plnou otázek a úkolů k ověření nově získaných informací.

Nebylo ani důležité, kdo došel k cíli jako první. Cílem bylo usadit v hlavě získané informace formou zábavy, hry.

Ještě ve školní družině si děti s radostí povídaly o zážitcích projektového dne.

Jana P.                                                                                                                                                                    


   

Prázdniny – změny – proměny

Na ZŠ a MŠ v Osvračíně se neslo léto 2023 v duchu změn. Hlavním cílem změn bylo vytvořit pozitivní a podnětné prostředí pro žáky a předškoláčky naší školy i důstojné zázemí pro všechny zaměstnance.

1.krokem pro mě bylo jmenování ředitelkou. Ač zdejší škola nebyla prioritně v hledáčku mých zájmů, životní cesta se někdy kroutí tak, že se nestačíme divit. A stejně, jako když se na svých cestách dostanete do neznámých míst vy a objevujete příležitosti i krásy které okolí nabízí, zastavily se i mé kroky v místech, která jistě zasloužila mou pozornost a stala se mi výzvou.

Výzvu neznámého prostředí jsem přijala a vydala se na letní maraton – a to doslova. Naštěstí jsem neběžela sama. Velkou oporou mi byla rodina, která mě nejen podržela psychicky, ale strávila se mnou několikadenní směny montážemi nábytku i víkendová soustředění v budově školy. Obrovské díky patří všem telefonickým i osobním podporovatelům, které jsem nasbírala na krajských úřadech i v Domažlicích. Oceňuji trpělivost bývalé paní ředitelky, která byla a je mou 1. pomocí v nouzi. Děkuji všem zaměstnancům školy a „pracantům“ obce za vřelé přijetí a trpělivost spojenou s ochotou.

Skutečným povoleným dopinkem se mi však stala obec. Zjistila jsem, že žádný problém není neřešitelný a že kouzlo je v otevřenosti, komunikaci, lidskosti a ochotě táhnout za jeden provaz. Konec konců – „jde o děti“. Potvrdila se známá pravda: Je-li soulad mezi ředitelem a zřizovatelem, škola vzkvétá. Věřím, že nastavená spolupráce neochabne a společně vytvoříme takové prostředí, podmínky a příležitosti k výchově a vzdělávání zdejších dětí i dětí z okolí, na které budeme všichni s láskou vzpomínat.

Letošní prázdniny pro mě prázdninové příliš nebyly. Avšak poznala jsem plno nových příjemných lidí a našla v sobě netušené možnosti.

Bude to ještě dlouhá cesta, avšak na tuto cestu nejsem sama.

Pluhařová Jana

Dnešek byl ve znamení dinosaurů, aneb výroba Jurského parku byla zahájena...😊