ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Akce školy 2022/2023

26.5.2023 - Digitální gramotnost -logické hry I. ( Malá technická univerzita) od 8.30 hodin.

12. 5. 2023 - Praktická výuka dopravní hřiště Domažlice (8.00 hod.)

  9. 5. 2023 - Děti v pohybu MŠ + ZŠ

12. 4. 2023 - Teoretická výuka dopravní výchova ( Besip)

                      Velikonoční dílna

                      Krajské kolo škol v šachu

31. 3. 2023 - Noc s Andersenem + loutkové divadlo

23. 3. 2023 - Pohodová třída- návštěva metodičky prevence z PPP Domažlice: 3. - 5. ročník.

7. 3. 2023 - Hudební show pro děti- rytmizace, interaktivní hudební výuka, ZŠ -10.00 hodin.

Od 22.2. -28.2. 2023 proběhne povinný plavecký výcvik. Cena výcviku je 800,-Kč na žáka. 

14. 2. 2023 - Pohodová třída- návštěva metodičky prevence z PPP Domažlice: 3. - 5. ročník

15.2.2023 - Návštěva knihovny Staňkov

18.1.2023 - divadelní představení JKT Plzeň - Klapzubova jedenáctka- činohra.

 

Akce ZŠ

- 5.12.2022 Mikulášská nadílka v ZŠ
- 13.12.2022 výroba vánočních svícnů
- 16.12.2022 v 16:30 vánoční besídka a trhy v zámku
- 19.12. – 21.12.2022 vánoční vycházka, stezka ke krmelci, vánoční tvoření..
                                                                                   
- 22.12.2022 vánoční posezení u stromečku, rozdávání dárečků, roznášení vánočních přáníček, vánoční dílnička..

Vánoční prázdniny od 23.12.2022 do 2.1.2023, ZŠ otevřena od 3.1.2022.

13.12.2022: výroba svícnů - projekt Šablony III.

16.12.22022: besídka v zámku + vánoční trh

11. 11. 2022 - Svatomartinská stezka - putování s legendou...

21.11.2022: Divadlo Z bedny: pohádka Kocour v botách (ZŠ Osvračín)

31. 10. 2022: Halloween v ZŠ a v ŠD

29.9.2022: dopravní hřiště teoretická část (3.,4.,5. ročník)

30.9. 2022: Záchranná letecká služba Líně - exkurze

13.10. 2022: Medová snídaně - návštěva včelaře, přednáška pro žáky ZŠ

17.10.2022: dopravní hřiště Domažlice, praktická část (3.,4.,5. ročník)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

30. 6. 2022- Slavností zakončení školního roku - předávání vysvědčení, vystoupení žáků

29. 6. 2022 - Piknik na školní zahradě

28. 6. 2022 - Sportovní den

27. 6. 2022- Pěší výlet na rozhlednu Šibeniční vrch do Lazců ( 3., 4. a 5. ročník)

24. 6.2022 - odevzdávání učebnic

24. 6. 2022 - rozlučka s páťáky na terase ZŠ (3.,4. +5. ročník) 

23.6.2022 - Výlet do ZOO Plzeň - komentovaná prohlídka 

14.6. 2022 - Výlet 1.+2. ročníku do knihovny ve Staňkově ( pasování na čtenáře)

1. 6. 2022 - Pěší výlet do Křenov na zmrzlinu

26.5.2022 - Dopravní hřiště - praktická část 3., 4. +5. ročník

24. 5. 2022 - focení žáků v ZŠ

20. 5. 2022 - divadlo Z bedny - O třech prasátkách

29.4.2022 - Zdobení májky + výroba čarodějnice

27.4.2022 - Nemocnice pro medvídky - studentky z LF Plzeň

13.4.2022 - velikonoční dílna + vyrábění přáníček

11.4.2022- Zápis dětí do ZŠ

8.4.2022 - Dopravní hřiště teoretická část v ZŠ

28. 3. - 1. 4. 2022 - plavecký výcvik Domažlice

21.3.2022 - Návštěva ZŠ Blížejov (3., 4. +5. ročník)

17.2. 2022 - mobilní planetárium Praha

11.2.2022 - Pohádka Otesánek - Divadlo z bedny

21. 10. 2021: Divadlo Malá scéna Plzeň - Muzikantská pohádka

27. 9. 2021: Podzimní stopovačka