ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Slavnostní předání vysvědčení a shrnutí školního roku

Poslední den školního roku se nesl ve znamení slavnostního předání vysvědčení, které bylo krásným zakončením všech aktivit a úspěchů našich žáků. Vzhledem k příležitostem, které naše škola nabízí, a díky přízni počasí, jsme se rozhodli předávat vysvědčení na terase školy. Sluníčko svítilo a už slibovalo prázdninová dobrodružství.

Během tohoto školního roku naši žáci prožili mnoho nezapomenutelných okamžiků a účastnili se různých vzdělávacích akcí.

Slavnostní předání vysvědčení na terase bylo důstojným završením všech těchto aktivit. Děti si převzaly svá vysvědčení s úsměvem a hrdostí, protože věděly, že za nimi stojí celý rok tvrdé práce a úspěchů. Atmosféra byla plná radosti a očekávání, co přinesou nadcházející prázdniny. Zároveň se nesly ovzduším jemné pocity lítosti nad odchodem našich páťáků do nové školy. Přejeme jim hodně úspěchů. Dveře naší školy jim zůstávají i nadále otevřené - rádi Vás uvidíme!

Děkuji všem zaměstnancům školy, obci, rodičům a přátelům školy za Vaši podporu a spolupráci během celého roku. Bez Vaší pomoci by nebylo možné dosáhnout všech těchto úspěchů.

Pro mne byl tento rok, stejně jako pro prvňáčky, tím prvním v roli ředitelky naší školy. Věřím, že společnými silami budeme i nadále rozvíjet a profilovat potenciál této školy, která je důstojným článkem rozvoje celé komunity Osvračína. 

Přeji všem žákům i rodičům krásné prázdniny plné dobrodružství a odpočinku a těšíme se na další společný školní rok plný nových zážitků a výzev.