ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Sponzoři

Sponzorské dary - školní rok 2022/2023

KOVO HRBÁČEK MOČERADY s.r.o. - věcné dary pro ZŠ a MŠ v hodnotě 20 000,-Kč

R-PALET s.r.o., Lštění - finanční dar 3000,-Kč pro ZŠ a MŠ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSVRAČÍN - finanční dar 2000,-Kč na nákup věcí pro děti dle potřeb MŠ a ZŠ

LIBUŠE CHVALOVÁ, IRENA BORNÍKOVÁ, ZDENKA SRPOVÁ - věcné dary

L. DUCHOŇOVÁ - věcné dary

LUBOŠ WENDL, OSVRAČÍN - věcné dary pro ZŠ a MŠ do mikulášských balíčků

HUNG LE a NHAI HOANG - finanční dar 2000,- pro ZŠ a MŠ + věcné dary

MYSLIVECKÝ SPOLEK OSVRAČÍN - finanční dar 1000,-Kč na nákup věcí pro děti dle potřeb MŠ a ZŠ

SPOLEK OSVRAČÍNSKÝCH ŽEN - věcné dary do mikulášských balíčků pro MŠ a ZŠ 

BLANKA PEZLOVÁ - věcné dary 

MANŽELÉ ČERNÝCH - věcné dary pro ZŠ 

ZKD SUŠICE, ČLENSKÝ VÝBOR OSVRAČÍN - věcné dary pro ZŠ a MŠ do mikulášských balíčků

CHVAL JOSEF - zajištění a nařezání překližky na vánoční svícny

OBEC OSVRAČÍN - zajištění stromků do MŠ a ZŠ, zajištění chvojí na svícny, pronájem sálu zámku..

J. BULTAS - zvučení besídky

M. FROLÍKOVÁ- pomoc při nácviku na besídku - zajištění hudebního doprovodu

E. HORA + ROHLOVI - zajištění větví z okrasných dřevin (chvojí) na výrobu svícnů v ZŠ

TÜRKOVÁ LUDMILA – zapůjčení kostýmů na Mikuláše

IVA BOHÁČOVÁ - věcné dary 

Rodiče a prarodiče žáků ZŠ - zajištění výrobků na vánoční trhy

MANŽELÉ BALÍNOVI - věcný dar: ovoce do MŠ a ZŠ

 

Všem sponzorům děkujeme za jejich dary. Veškeré nahlášené věcné a finanční dary jsou rozděleny rovným dílem do MŠ a ZŠ. Sponzorům jsou vystaveny ředitelkou darovací smlouvy a finanční dary řádně prochází účetnictvím.

 

 

Sponzorské dary - školní rok 2021/2022

KOVO HRBÁČEK MOČERADY s.r.o. - věcné dary pro ZŠ- 5300,-Kč +  věcné dary pro MŠ 11000,-Kč.

FRANTIŠEK KELLNER - zajištění občerstvení na rozloučení s páťáky

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA TJ KLATOVY - věcné dary - koberec, kladina, žíněnky

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSVRAČÍN - 1500,-Kč na nákup věcí pro děti dle potřeb MŠ a ZŠ

LUDMILA VEVERKOVÁ - zapůjčení kostýmu Mikuláše

ZKD SUŠICE, ČLENSKÝ VÝBOR OSVRAČÍN - 500,-Kč na nákup věcí pro děti dle potřeb MŠ a ZŠ

BOHUMILA BUDÍNOVÁ - věcné dary pro MŠ a ZŠ + zapůjčení masek 

SPOLEK OSVRAČÍNSKÝCH ŽEN - 1000,-Kč na nákup do mikulášských balíčků 

ŠTĚPÁNKA NOVÁ st. - letáky, pozvánky, propagační materiály

MYSLIVECKÝ SPOLEK OSVRAČÍN - finanční dar 1000,-Kč na nákup věcí pro děti dle potřeb MŠ a ZŠ

OBEC OSVRAČÍN - Zajištění stromků do MŠ a ZŠ, zapůjčení obecních pracovníků k mikulášské nadílce, zajištění chvojí na svícny, pronájem sálu zámku..

 

Všem sponzorům děkujeme za jejich dary. Veškeré finanční dary jsou děleny rovným dílem a výše uvedeným sponzorům byly vystaveny ředitelkou darovací smlouvy.

 

 

 

 

Sponzorské dary - školní rok 2020/2021

SDH OSVRAČÍN - finanční dar pro MŠ a ZŠ

BLANKA PEZLOVÁ - focení žáků v ZŠ a dětí v MŠ +věcné dary: výukové a vzdělávací produkty do ZŠ

ANNA ZEMANOVÁ - věcné dary

LUBOŠ WENDL, OSVRAČÍN - věcné dary

SPOLEK OSVRAČÍNSKÝCH ŽEN - věcné dary pro MŠ a ZŠ 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OSVRAČÍN - finanční dar pro MŠ +ZŠ

ZKD SUŠICE, ČLENSKÝ VÝBOR OSVRAČÍN - věcný dar

LUDMILA VEVERKOVÁzapůjčení kostýmu Mikuláše

BUDÍNOVÁ BOHUMILA – zapůjčení kostýmů

KOVO HRBÁČEK MOČERADY s.r.o.– věcné dary pro MŠ a ZŠ, finanční dar do ZŠ a MŠ na zakoupení výukových a vzdělávacích produktů

OÚ OSVRAČÍN 

 

 

Všem sponzorům děkujeme za dary!!

 

 

 

Sponzoři MŠ a ZŠ Osvračín 2019/2020

 

ŘEZNÍČEK RADEK - zajištění občerstvení na besídce, finanční dar

SDH OSVRAČÍN - věcné dary pro MŠ a ZŠ

HŘEBEC MAREK -  zajištění ozvučení školní besídky

LUBOŠ WENDL, OSVRAČÍN - věcné dary

AUTO TOMÁŠ K. s. r. o. Horšovský Týn - věcné dary

GAMBETTA s. r. o., sídlo Mimov - finanční dar

ZKD SUŠICE, ČLENSKÝ VÝBOR OSVRAČÍN - věcný dar

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ OSVRAČÍN - finanční dar

SPOLEK OSVRAČÍNSKÝCH ŽEN - věcné dary pro MŠ a ZŠ 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OSVRAČÍN - finanční dar

JIŘINA BOZDĚCHOVÁ - finanční dar

ANNA ZEMANOVÁ - věcné dary 

BLANKA PEZLOVÁ - věcné dary, videodokumentace na akcích, focení dětí

ALENA ZEMANOVÁ - věcné dary, zajištění občerstvení na besídce, fotodokumentace na akcích

MANŽELÉ BUDÍNOVI – zapůjčení kostýmů + věcné dary do MŠ

KOVO HRBÁČEK MOČERADY s.r.o.– věcné dary pro MŠ a ZŠ (výukové a vzdělávací produkty)

LUDMILA VEVERKOVÁ– zapůjčení dekorace a kostýmů, zapůjčení aparatury na ozvučení sálu

OÚ OSVRAČÍN -zapůjčení sálu na vánoční besídku, zajištění vánočních stromečků pro MŠ a ZŠ, věcné dary

 

Všem sponzorům děkujeme za dary!!