ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rozvrh hodin 2022/2023

      

      Rozvrh hodin pro 1. a 2. ročník platný od 1.9.2022

1. ročník

1     

 

8:00-

8:45

2    

 

8:55-

9:45

3  

 

10:00-

10:45

4   

 

10:55-

11:40

5   

 

11:50-

12:35

6   

 

12:45-

13:30

 

 13:40-

14:25

2. ročník

3. ročník

PO

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 

 M (1.)

 M (2.)

 

PRV (1.)

PRV (2.)

 

TV (1.)

TV (2.)

 

 

 

ÚT

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 M (1.)

 M (2.)

 

ČJ (1.)

ČJ (2.)

HV (1.)

HV (2.)

   ČJ (1.)

   ČJ (2.)

 

 

ST

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 

 M (1.)

 M (2.)

 

  PRV (1.)

  PRV (2.)

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 

 

 

 

ČT

 

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 

 

 

 

M (1.)

 M (2.)

 

 

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 

 

VV (1.)

VV (2.)

 

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 

 

 

 

 

 

 

      

ČJ (1.)

ČJ (2.)

 

ČJ (1.)

M (2.)

PČ (1.)

PČ (2.)

TV (1.)

TV (2.)

 

 

 

 


Mgr. Michaela Nathanská

Mgr. Jana Srpová DiS.

Rozvrh hodin pro 3, 4. a 5. ročník platný od 1.9. 2022

4. ročník

1   

 8:00-

8:45

2    

8:55-

9:45

3   

10:00-

10:45

4   

10:55-

11:40

5   

11:50-

12:35

6

7

5. ročník

12:45 – 13:30

13:40 -14:25

PO

ČJ (3.)

ČJ (4.)

ČJ (5.)

M (3.)

M (4.)

M (5.)

 

ČJ (3.)

AJ (4.)

ČJ (5.)

ČJ (3.)

ČJ (4.)

AJ (5.)

TV (3.)

TV (4.)

TV (5.)

 

 

-

-

-

 

ÚT

ČJ (3.)

ČJ (4.)

ČJ (5.)

M (3.)

M (4.)

M (5.)

 

 

PRV (3.)

PŘ(4.)

PŘ(5.)

 

 

 

PRV (3.)

PŘ(4.)

PŘ(5.)

PČ (3.)

PČ (4.)

PČ (5.)

volná hodina

volná hodina

 volná hodina 

 

HV (3.)

HV (4.)

HV (5.)

ST

ČJ (3.)

ČJ (4.)

ČJ (5.)

 ČJ (3.)

VL(4.)

VL(5.)

AJ (3.)

AJ (4.)

AJ (5.)

VV(3.)

VV(4.)

VV(5.)

AJ(3.)

VV (5.)

VV (4.)

 

-

-

-

 

ČT

ČJ (3.)

ČJ (4.)

ČJ (5.)

PRV (3.)

ČJ (5.)

VL (4.)

ČJ (3.)

VL (5.)

ČJ (4.)

M (3.)

M (5.)

M (4.)

TV (3.)

TV (4.)

TV (5.)

 

 

-

-

-

 

 

ČJ (3.)

ČJ (4.)

ČJ (5.)

 M (3.)

M (4.)

M (5.)

AJ (3.)

AJ (4.)

AJ (5.)

M (3.)

M (4.)

M (5.)

-

-

INF(5.)

 

-

-

-

 

 

 

 

Mgr. Vlasta Pflugová

Mgr. Jana Srpová, DiS.

Mgr. Michaela Nathanská