ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

28.2. navštívila děti z naší MŠ paní Soukupová z Plzně, alias Culinka. Pro děti měla připravený hodinový písničkový program s názvem Maškarní bál. Děti se bavily tancem, zpěvem, spoustou her. Překvapením pro ně byla bublinková show a na taneční parket rozházené nafukovací balónky. Celou dobu děti hrami doprovázela Culinčina věrná Brambora Barbora. Touto akcí se naše děti rozloučily s letošním Masopustem.

 

27. února se žáci 1. a 2. třídy proměnili v paní a pány učitele. Učivo o částech lidského těla jsme nejprve zpracovali v expertních skupinách - měli jsme experty na horní končetiny, trup, hlavu či dolní končetiny. V těchto skupinách jsme se vzájemnou podporou připravili na předávání informací ostatním žákům, kteří zase nám předali nové informace o dalších částech našeho těla. Ve vzájemné spolupráci jsme pak vypracovali plakát, na kterém jsme si ověřili nově získané informace. Věřím, že si žáci přidali do své slovní zásoby nové pojmy, jako temeno, týl, nárt apod. Učení děti skutečně bavilo o čemž svědčí přiložené fotografie.

Pedagogičtí pracovníci naší školy i školky využili den odstávky elektrického proudu pro plánování rozvoje školy. Ztížené pracovní podmínky jsme dokázali potlačit a společně, věřím, že v příjemné atmosféře, jsme uchopili jednotlivá kritéria kvalitní školy tak, aby nás posunuli. Věřím, že jsme zvolili ty nejlepší podněty k dalšímu plánovanému rozvoji, a jsme zase o kousek blíže našim dětem a žákům - protože pro ty tady jsme! Ověřili jsme si známou pravdu, že škola je kvalitní s kvalitním personálem, který na sobě neustále pracuje a je ochoten vyzařovat. I to, že pro příjemné pracovní prostředí je nutná otevřená komunikace. Našli jsme další příležitosti, jak dát dětem ještě víc do jejich budoucnosti, a kterak využít potenciálu, který nabízí malotřídní škola.

Všem pedagogickým pracovníkům děkuji za příznivou atmosféru, kterou vytvořili, a která byla jistě potřebná pro tvůrčího ducha :)

21. 2. 2024 jsme na naší škole uvítali milou návštěvu. Otevřeli jsme dveře naší školy jiným pedagogům, kteří se přišli inspirovat přímo do naší výuky. Nabídli jsme sedmi učitelům tandemovou výuku ve druhé třídě (3., 4. a 5. ročník), kde žáci ve dvouhodinovém bloku objevovali nové informace z oblasti vývoje člověka. Samozřejmě každá věková kategorie měla svá specifika vycházející z ŠVP, ale výsledek byl inspirací nejen pro návštěvu z vnějšku, ale i pro ostatní ročníky.

Žáky musím velmi pochválit za pokrok ve spolupráci, využití digitální technologie i (stále ještě náročné) evaluaci své práce s nápady na progres do budoucna. Pokrok, který je patrný každým týdnem.

Moc děkujeme všem návštěvnicím za vstřícnost a pozitivní přístup. Mám radost, že i tak malá škola, se skutečně rodinnou atmosférou, může být inspirací pro své okolí.

Naši předškoláci v MŠ se skutečně pečlivě připravují na klidný přechod do ZŠ. Vzhledem k benefitu naší školy, kterým je bezesporu známé prostředí jedné budovy i brzké poznání paních učitelek při vzájemném setkávání se nejen na společných akcích, dáváme dětem možnost oddálit stresové situace, kterých si jistě užijí v dospělosti dost.

Rodinná atmosféra školy dává tedy dětem příležitost probudit v sobě vše, co k učení potřebují bez blokace stresovými faktory. Zároveň malý kolektiv školy přispívá ke skutečné individualizaci výuky na ZŠ a vzájemné podpoře mezi dětmi.

Těšíme se na setkání s rodiči 19. 2. i na spoustu akcí, které nás čekají. Předškoláčky pak čeká zápis 6. 5. 2024.