ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kouzelný den, naplnění vůní i chutí podzimu si zažily nejen děti základní i mateřské školy, ale i všichni zaměstnanci. Svou návštěvou nás příjemně překvapili i zástupci obce, paní místostarostka i pan starosta, kteří měli příležitost k ochutnávce výsledků podzimního kouzlení a nešetřili pochvalou nad naším kulinářským umění.

Děti mateřské školy pečlivě krájely jablíčka, provoněly prostory školky vanilkou a skořicí a nešetřily mašlovačky při důsledném potírání štrůdlů máslíčkem.

Žáci základní školy nejprve museli třídit podzimní plody do skupin podle společných znaků, ti starší napočítali dle receptu množství surovin tak, aby mohli pohostit bramboračkou všechny přítomné a pustili se do krájení a strouhání. Nakonec rozdělali oheň a v kotlících uvařili výbornou podzimní bramboračku.

Pohodovou atmosféru podpořilo příjemné slunečné počasí. Příroda byla na naší straně a my mohli začít společně hodovat.

A věřte, že taková bramboračka a sladký závin chutnala skutečně všem.

Jana P.

Kdo byl svatý Václav?

A snad ještě: Proč jsme vlastně na jeho počest doma? Právě k této příležitosti jsme dali dětem patřičnou šanci si odpovědi vlastními silami vydobýt 26. září. A proč nevyužít příležitosti, které nám malotřídní škola nabízí – mezivrstevnickou spolupráci, dostatek prostoru pro práci ve skupinách se zachováním klidu pro práci a luxus přítomnosti 4 pedagogických pracovníků ve 4 skupinách při počtu osmnácti žáků.

Při první aktivitě se žáci trochu otrkali, poznali se s některými žáky, které zatím neměli šanci potkat a zároveň jsme zjistili, že není Václav jako Václav. A co teprve ten svatý!

Snažíme se společně posouvat myšlení od strachu ze špatné odpovědi k práci s chybou, která nás posouvá kupředu.

Při vlastním získávání informací jsme jako učitelé mohli pozorovat čtenářskou úroveň starších žáků, kteří si zároveň zkusili na vlastní kůži, jak je někdy obtížné udržet pozornost nejmladších. Pokoušeli jsme se ve spolupráci shrnovat text, vyjasňovat obsah přečteného i fixovat si informace a hledat v textu takovou, která v nás vyvolá jakékoli emoce. Tedy přesně to, co dospělý čtenář dělá automaticky. Navíc jsme informace opřeli i o video, tedy zrakový vjem.

Společnou reflexí, s aktivitou poslední slovo patří mně, jsme se rozloučili s prvňáčky, kteří se odměnili svatováclavskou omalovánkou. Čtenáři školy se pak sešli nad deskovou hrou plnou otázek a úkolů k ověření nově získaných informací.

Nebylo ani důležité, kdo došel k cíli jako první. Cílem bylo usadit v hlavě získané informace formou zábavy, hry.

Ještě ve školní družině si děti s radostí povídaly o zážitcích projektového dne.

Jana P.                                                                                                                                                                    


   

Prázdniny – změny – proměny

Na ZŠ a MŠ v Osvračíně se neslo léto 2023 v duchu změn. Hlavním cílem změn bylo vytvořit pozitivní a podnětné prostředí pro žáky a předškoláčky naší školy i důstojné zázemí pro všechny zaměstnance.

1.krokem pro mě bylo jmenování ředitelkou. Ač zdejší škola nebyla prioritně v hledáčku mých zájmů, životní cesta se někdy kroutí tak, že se nestačíme divit. A stejně, jako když se na svých cestách dostanete do neznámých míst vy a objevujete příležitosti i krásy které okolí nabízí, zastavily se i mé kroky v místech, která jistě zasloužila mou pozornost a stala se mi výzvou.

Výzvu neznámého prostředí jsem přijala a vydala se na letní maraton – a to doslova. Naštěstí jsem neběžela sama. Velkou oporou mi byla rodina, která mě nejen podržela psychicky, ale strávila se mnou několikadenní směny montážemi nábytku i víkendová soustředění v budově školy. Obrovské díky patří všem telefonickým i osobním podporovatelům, které jsem nasbírala na krajských úřadech i v Domažlicích. Oceňuji trpělivost bývalé paní ředitelky, která byla a je mou 1. pomocí v nouzi. Děkuji všem zaměstnancům školy a „pracantům“ obce za vřelé přijetí a trpělivost spojenou s ochotou.

Skutečným povoleným dopinkem se mi však stala obec. Zjistila jsem, že žádný problém není neřešitelný a že kouzlo je v otevřenosti, komunikaci, lidskosti a ochotě táhnout za jeden provaz. Konec konců – „jde o děti“. Potvrdila se známá pravda: Je-li soulad mezi ředitelem a zřizovatelem, škola vzkvétá. Věřím, že nastavená spolupráce neochabne a společně vytvoříme takové prostředí, podmínky a příležitosti k výchově a vzdělávání zdejších dětí i dětí z okolí, na které budeme všichni s láskou vzpomínat.

Letošní prázdniny pro mě prázdninové příliš nebyly. Avšak poznala jsem plno nových příjemných lidí a našla v sobě netušené možnosti.

Bude to ještě dlouhá cesta, avšak na tuto cestu nejsem sama.

Pluhařová Jana

Dnešek byl ve znamení dinosaurů, aneb výroba Jurského parku byla zahájena...😊

Rok 2024

Vážení rodiče, z důvodu velmi nízkého počtu přihlášených dětí k docházce do MŠ 2. 1. 2024 jsem rozhodla o uzavření celé školy a vyhlášení sanitárního dne. Žáci ZŠ i MŠ tedy nastoupí v novém kalendářním roce do školy shodně ve středu 3. 1. 2024.

Všem děkuji za včasné informace, které pomáhají kvalitnímu provozu celé školy.

S pozdravem, Pluhařová Jana

 

 

Angličtina pro nejmenší

od 21. 11. bude na naší škole každé úterý od 12 - 12. 30 hod., v prostorách školní družiny, probíhat angličtina pro nejmenší. Půjde o hry v angličtině, prvotní osvojení si slovíček i zvykání si na jiný jazyk. Cílovou skupinou jsou předškoláci a žáci 1. třídy.

S pozdravem, Pluhařová Jana

 

Jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Osvračín se, v souladu s § 16 až § 26 zák. č. 2/1991 Sb., připojí do stávky 27. 11. 2023 níže uvedenou formou.

Škola bude tento den uzavřena. Nevaří se. Ředitelské volno pro žáky.

Děkuji za pochopení, Pluhařová Jana

 

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. 

Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí: 

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy; 
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024; 
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily. 

Cíl stávky: 

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů,

ohrožení existence malotřídek.  

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.     

Den konání výstražné stávky: pondělí 27. 11. 2023 

Forma výstražné stávky:  

jednodenní přerušení práce po celou dobu pracovní směny

 

Třídní schůzky 

na ZŠ se uskuteční 15. 11. 2023 od 16. 00 hod.

Těšíme se na viděnou,

Jana Pluhařová

 

 

Školní družina 

Vážení rodiče, od 6. 11. 2023, prosím, vyzvedávejte děti ze školní družiny zezadu (prosklené dveře - kuchyně), jak jsme se domlouvali na první třídní schůzce.

Prostory jsou připravené pro žáky školní družiny a jejich spokojený pobyt naplněný radostí.

Děkuji, Pluhařová Jana

 

Ředitelské volno 29. září 2023

29. 9. 2023 uděluji ředitelské volno pro žáky ZŠ.
Přerušení provozu školní družiny.

Pluhařová Jana 

 

 

Chlapci 2.- 5. ročníku ( Abraham Frolík, Daniel Nathanský, Damián Duchoň a Jan Frolík) postoupili do krajského kola škol v šachu, které se koná 24. 3. 2023.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k výsledku!!!!

 

Od 1. 2. 2023 bude ŠD opět k dispozici do 15. 40 hodin. Žáci, kteří navštěvují ŠD budou mít řízenou činnost od 13.30 - 14. 30 hodin. Vzhledem k režimu ŠD mají žáci možnost odchodů ze ŠD ve 13.00 hodin a poté kvůli řízené činnosti nejdříve ve 14. 30 hodin. Prosíme zákonné zástupce, aby respektovali a  dodržovali odchody svých dětí ze ŠD, moc děkujeme za pochopení...

 

14. 2. 2023 - návštěva metodičky prevence z PPP Domažlice ve 3., 4. a 5. ročníku ZŠ.

26. 5.2023 - Digitální gramotnost -logické hry I. ( Malá technická univerzita) od 8.30 hodin.

9. 5. 2023 – Děti v pohybu – sportovní dopoledne MŠ 9.00 – 10.00, ZŠ 10.00 -11.00 hodin.

7. 3. 2023 - Hudební show pro děti- rytmizace, interaktivní hudební výuka, ZŠ -10.00 hodin.

22.2. -28.2. 2023 proběhne povinný plavecký výcvik. Cena výcviku je 800,-Kč na žáka. 

14.2.2023 - Návštěva knihovny Staňkov ( vzhledem k návštěvě metodičky prevence z PPP v ZŠ bude termín knihovny přesunutý na neurčito.)

18.1.2023 - divadelní představení JKT Plzeň - Klapzubova jedenáctka- činohra.

 

 

Akce ZŠ

- 5.12.2022 Mikulášská nadílka
- 13.12.2022 výroba vánočních věnců
- 16.12.2022 v 16:30 vánoční besídka a trh v zámku
- 19.12. – 21.12.2022 vánoční vycházka, stezka ke krmelci, vánoční tvoření
(dle aktuálního počasí)
- 22.12.2022 vánoční posezení

Vánoční prázdniny od 23.12.2022 do 2.1.2023, ZŠ otevřena od 3.1.2022.

13. 12. 2022 - výroba vánočních svícnů s rodiči v ZŠ od 8.00 hodin.

16. 12. 2022 - školní besídka v místním sále zámku v Osvračíně od 16.30 hod. Občerstvení zajištěno, kulturní vystoupení žáků, vánoční trhy s prodejem tradičních vánočních svícnů a dekorací. 

 

Zápisy ze ŠR jsou zveřejňovány od 25.10. 2022. Bližší informace najdete na nástěnce před budovou ZŠ a MŠ a u ředitelky ZŠ a MŠ.

 

 

Od 1. 10. 2022 - 30. 11. 2022  na základně rozhodnutí ČŠI proběhne povinné testování tělesné zdatnosti u žáků 3. ročníku. Testování proběhne v hodinách tělesné výchovy. Testované disciplíny: člunkový běh, skok z místa, sedy lehy a běh 4x10 m.