ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Plán práce ŠD

 Měsíční plány činnosti ve školní družině jsou k dispozici na nástěnce v šatně!!

 

Tematický plán činnosti ŠD ve školním roce 2023/2024

 

Celoroční činnosti:

 

 • Tematické vycházky do přírody
 • Rozvoj kamarádských vztahů, pomoc při práci
 • Základy první pomoci
 • Sebeobslužné činnosti
 • Ochrana životního prostředí
 • Dramatická výchova
 • Četba knih
 • Zpěv písní
 • Práce na PC a rozvoj dovedností v ICT
 • Komunikační hry
 • Deskové hry
 • Tvořívá dílna
 • Zlepšování tělesné zdatnosti
 • Moderní hudba – poslech písní
 • Taneční prvky 

 

Roní plán 2023/2024 ve školní družině

 

Září – návrat do školy a nové poznatky

 

 • Poznáváme nové prostředí, družinu, školu a nové kamarády, vzpomínáme

        na prázdniny

 • Respektujeme ostatní, každý jsme jedinečný
 • Společně tvoříme pravidla ŠD – bezpečné chování ve ŠD a na cestě domů
 • Rozvíjíme si vlastivědné dovednosti – práce s mapou, plánkem, atlasem, globusem…
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry s pravidly)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, tvoříme
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Říjen – podzim a jeho změny v přírodě

 

 • Vytváříme si kladný vztah k přírodě, sledujeme změny v podzimní přírodě
 • Poznáváme a chráníme životní prostředí, seznamuje se světem rostlin a živočichů
 • Známe smysl recyklace
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry s pravidly)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, čtení na pokračování
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, tvoříme, pracujeme s přírodninami
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Listopad - zdravé děti

 

 • Uvědomuje si vliv stravy na zdraví člověka „Ve zdravém těle, zdravý duch“
 • Poznáváme základní druhy potravin, potravinovou pyramidu
 • Ochutnáváme podzimní ovoce a zeleninu
 • Dodržuje pravidla stolování
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry pohybové)
 • Sledujeme změny v přírodě
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, čtení na pokračování
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, tvoříme s přírodními barvami
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Prosinec - Vánoce

 

 • Vytváříme si vztah k lidovým tradicím a vánočním zvykům
 • Uvědomujeme si morální a materiální hodnoty
 • Společně se těšíme na Vánoce, zpíváme vánoční koledy
 • Já, moje rodina a vánoční zvyky
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – malujeme, kreslíme a spoluvytváříme vánoční výzdobu třídy
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, oblíbené hry z domova)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, tvoříme pohádku
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Leden - zimní kouzla

 

 • Pozorujeme přírodu v zimě, všímáme si změn ve svém okolí a přírodě
 • Obdivujeme sněhové vločky, kouzlo mrazu
 • Rozlišujeme různé sportovní disciplíny
 • Fandíme zimním sportům
 • Známe pravidlo fair-play
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry na procvičení paměti)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, představíme si knížky od Ježíška
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, tvoříme a hrajeme si se sněhem (ledem)
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Únor a vynálezy

 

 • Poznáváme základní podmínky života na zemi
 • Zajímáme se o svět kolem sebe, jak co funguje
 • Bádáme, zkoumáme, pozorujeme – vyhodnocujeme výsledky pokusů, předvídáme
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry s pravidly)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, hrajeme si se slovy
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, tvoříme i pokusem
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Březen – Velikonoce

 

 • Vítáme jaro, pozorujeme probouzení přírody
 • Vytváříme si vztah k jarním lidovým tradicím a zvyklostem
 • Společně slavíme Velikonoce, zpíváme jarní písničky
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry s časem)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme, empatie
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, texty písniček
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, čas jako téma pro tvoření, jarní omalovánky
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Duben – máme tu jaro

 

 • Pozorujeme a těšíme se na další probouzení přírody, nové změny v přírodě
 • Poznáme jarní rostliny, umíme pojmenovat jarní mláďátka
 • Rozšiřujeme si znalosti – hodiny, vnímání času, práce s kalendářem…
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry s pravidly)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, pořekadla, pranostiky
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, velikonoční tvoření, zdobení vajíček
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Květen - jak být záchranářem

 

 • Známe své lidské tělo, umíme se starat o svůj chrup
 • Umíme poskytnout první pomoc a víme, kde hledat pomoc
 • Integrovaný záchranný systém
 • Víme, jak předcházet úrazu, nemoci
 • Respektujeme ostatní, každý jsme jedinečný
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, pohybové)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, básnička je náš kamarád
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, tvoříme
 • Procvičujeme hrubou motoriku

 

 

Červen – těšíme se prázdniny

 

 • Společně se těšíme na prázdniny – plány, výlety, dovolená
 • Zhodnotíme zpětně celý rok v družině, co nám přinesl
 • Seznámíme se s bezpečností o prázdninách
 • Hrajeme si každý den (hry tvořivé, společenské, hry s pravidly)
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti, povídáme si a nasloucháme
 • Rozvíjíme čtenářské dovednosti, zhodnocení čtení na pokračování
 • Rozvíjíme jemnou motoriku – kreslíme, malujeme, tvoříme, náměty navrhují děti
 • Procvičujeme hrubou motoriku