ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Plán práce ŠD

 Měsíční a týdenní plány činnosti ve školní družině jsou k dispozici na nástěnce v šatně!!

 

Tematický plán činnosti ŠD ve školním roce 2021/2022

 

Celoroční činnosti:

 

 • Tematické vycházky do přírody
 • Rozvoj kamarádských vztahů, pomoc při práci
 • Základy první pomoci
 • Sebeobslužné činnosti
 • Ochrana životního prostředí
 • Dramatická výchova
 • Četba knih
 • Zpěv písní
 • Práce na PC a rozvoj dovedností v ICT
 • Komunikační hry
 • Deskové hry
 • Tvořívá dílna
 • Zlepšování tělesné zdatnosti
 • Moderní hudba – poslech písní
 • Taneční prvky 

 

Obsah konkrétních činností ve ŠD 2020/ 2021: