ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dokumenty

Název organizace:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024

VÝNOSY

Návrh rozpočtu 2022

Návrh rozpočtu 2023

Návrh rozpočtu 2024

výnosy HČ

20000

20000

20000

ostatní výnosy

80000

80000

80000

prostředky st.rozpočtu

4000000

4100000

4100000

příspěvek zřizovatele

450000

450000

450000

Výnosy celkem

4550000

4650000

4650000

NÁKLADY

 

 

 

spotřební nákupy

150000

150000

150000

energie

150000

150000

150000

služby

250000

250000

250000

osobní náklady, mzdy

4000000

4100000

4100000

Náklady celkem

4550000

4650000

4650000

Hospodářský výsledek

 

 

 

Zpracovala Mgr. Vlasta Pflugová

Osvračín

Schválil:

Návrh rozpočtu                                       PRO ROK 2022

VÝNOSY

 

 

 

Příspěvek obce

450 000

 

Příspěvek KÚ

4 000 000

 

Úplata a HČ

70 000

 

 

4 520 000

NÁKLADY

 

 

Služby, revize

250 000

 

Opravy a udržování

100 000

 

Všeobecný materiál

50 000

 

Dovybavení nábytkem

50 000

 

Dovybavení kuchyně

70 000

 

Mzdy, učební pomůcky

4 000 000

 

 

4 520 000

 

 

 

Zpracovala Mgr. Vlasta Pflugová

Osvračín                                             Schválil:

Schválený rozpočet                                     PRO ROK 2022

VÝNOSY

 

 

 

Příspěvek obce

450 000

 

Příspěvek KÚ

 

 

Úplata a HČ

70 000

 

 

4 520 000

NÁKLADY

 

 

Služby, revize

250 000

 

Opravy a udržování

100 000

 

Všeobecný materiál

50 000

 

Dovybavení nábytkem

50 000

 

Dovybavení kuchyně

70 000

 

Mzdy, učební pomůcky

4 000 000

 

 

4 520 000

 

 

 

Zpracovala Mgr. Vlasta Pflugová

Osvračín                                             Schválil:

 

 

 

Ostatní dokumenty naleznete v sekci pro rodiče!

Školní vzdělávací program je k dispozici v ředitelně školy.