ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve středu 14. února jely děti a učitelky z naší MŠ do dovadla Alfa v Plzni. Všechny děti se moc těšily nejen na divadlo, ale také na cestu autobusem, která byla pro děti dobrodružstvím. Po příjezdu do divadla se děti občerstvily svačinkou, a pak už jsme se šli usadit do sálu a čekali na představení s názvem ,,Jak si Míša hledal kamaráda". Představení bylo velice pěkně zpracované ve formě roztomilých loutek i živých herců. Děti do děje vtáhlo spoustu chytlavých písniček, efektů a v neposlední řadě roztomilý a dojemný příběh o medvídkovi Míšovi. Po představení nás čekala opět cesta autobusem rovnou na oběd v naší školce. Všichni si výlet moc užili a už teď se s dětmi těšíme na další podobné dobrodružství. 

Co má společného výuka o podnebných pásech, potravním řetězci a živočišné říši?

Společnými silami a s využitím veškerých informačních zdrojů to žáci 3., 4. a 5. ročníku poznali. Nejen, že zvládli pojmout obsah, který nesou výstupy školního vzdělávacího plánu, ale zdokonalovali se ve spolupráci, vytvořili vzájemně se učící skupiny, nacházeli benefity využití digitální technologie, hledali cesty ke zlepšení výstupů a spolupráce, pokoušeli se reflektovat svoji práci na základě stanovených kritérií a nalezli doporučení pro příští ještě kvalitnější práci.

Věříme, že nastavovaný proces osamostatňování se a kritického myšlení přinese našim žákům benefit do budoucích let a následného samostatného života.

Příjemnou předvánoční atmosféru mohli nasát všichni, kteří přišli podpořit děti a žáky naší školy, kteří si připravili několik vánočních písní, aby udělali radost nejen svým rodičům. Vzájemné setkávání se v prostorách školy a spontánní rozhovory doplněné vánočním tvořením v dílničkách po celém objektu školy, byly příjemným vyvrcholením předvánočního dne otevřených dveří.

Všem děkuji za pozitivní atmosféru i velkou účast, která mi udělala radost. Jsem ráda, že jste si našli v dnešním hektickém světě chvilku k setkání dospělých a prožití tvůrčího času s dětmi.

Přeji Vám všem nejen pohodové svátky v kruhu rodinném, ale i pevné zdraví v novém roce 2024. A věřím, že v příštím roce Vás v naší škole budeme moci opět přivítat.

Jana Pluhařová

Jak na finanční gramotnost našich dětí? Dokáží vnímat nebezpečí či výhody půjček? Možné téma, které se spojilo s předvánočními dny. Počáteční nápady jsme zaznamenali na tabuli a pak jsme začali pracovat. Žáci objevili, že je sice krásné udělat si radost a moci se pochlubit kamarádům, ale že následky neuvážených půjček mohou být negativní. Zároveň si tvořili svůj žebříček hodnot. Pomohla nám situační dramatizace.

Prostě vkládáme naši budoucnost do jejich rukou.

Kolem nás je hodně sněhu, jen silnice tají? Jak je to možné, když je mráz? Co vlastně udělá sůl se sněhem? Tyto otázky nás vedli k potřebě to zjistit. Děti od třetího ročníku si na vlastní kůži vyzkoušely, že být badatelem není nejjednodušší, ale může to být sladké.

Nejprve jsme si ve skupinách vytvořili nejžhavější hypotézy a naplánovali cestu, díky které to můžeme zjistit. Pak už jsme šli do terénu s teploměry, solí, kbelíkem a měchačkou. A tajně se neslo několik zavíracích sáčků, granko, vanilka a hrnky.

Vše tedy bylo přichystáno a žáci společnými silami došli k překvapivému závěru, když teploměry došplhaly k dvaceti stupňům pod nulou. Už zbývalo jen zaznamenat pozorování a formulovat závěr.

Využití soleného sněhu nám v závěru přineslo posezení nad vlastnoručně vyrobenou sladkou zmrzlinou.