ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní informace o MŠ

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin 2024

Na základě § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání bude Mateřská škola Osvračín, po dohodě se zřizovatelem, uzavřena v termínu  8.7. – 19.7.2024 (2 týdny).

Následné přerušení provozu bude z důvodu proškolení pedagogického sboru a přípravy nového školního roku pouze dva dny 29. - 30. 8. 2024.

Mgr. Jana Pluhařová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola Osvračín

příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61

 

 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

 

 

 Žádosti o přijímání dětí do MŠ a žáků do ZŠ vyřizuje ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín Mgr. Vlasta Pflugová.

  

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ 2022/2023 

Základní škola a Mateřská škola Osvračín

příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61

 

 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín, příspěvkové organizace, vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole: Základní škola a Mateřská škola Osvračín, Osvračín 188, 345 61 od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

0122

0222

0322

0422

0522

0622

0722

0822

0922

1022

1122

1222

 

V Osvračíně 18. 5. 2022

Mgr. Vlasta Pflugová, ředitelka školy

 

 

Žádosti o přijetí dětí do MŠ primárně vyřizuje ředitelka ZŠ a MŠ Osvračín Mgr. Vlasta Pflugová!

 

Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti bez jakýchkoliv příznaků nemoci! 

  

 Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

 

Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání

Č. j.                                                                                                                            Platnost od 1. 9. 2019

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle provádějící vyhlášky č. 14/2005 a 43/20006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující pravidla:

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2).
  • Úplata je splatná nejpozději do 20. následujícího měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
  • Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokážou tuto skutečnost potvrzením.
  • O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).
  • Pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v měsíci a je řádně omluveno, bude úplata O,- Kč.
  • Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není rozhodnuto o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a zákonní zástupci dítěte si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).
  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a v srpnu bude upřesněna podle provozu v mateřské škole. Výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu.

 

      V Osvračíně 30. 6. 2019                                                                                    Mgr. Vlasta Pflugová

                                                                                                                         ředitelka MŠ a ZŠ Osvračín