ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

29. 5. - Žáci 3. - 5. třídy na návštěvě školy v Blížejově

Dnes se žáci 3. - 5. třídy naší školy vydali na vzdělávací výlet do Blížejova, kde navštívili místní školu. Tento výlet měl za cíl podpořit naše páťáky v plynulém přechodu z malotřídní školy na školu úplnou, kam nastoupí od září jako noví šesťáci.

Během návštěvy si žáci prohlédli školní prostory, seznámili se s budoucími učiteli a dokonce se zúčastnili několika vyučovacích hodin. Měli tak příležitost vyzkoušet si prostředí nové školy a poznat své budoucí spolužáky.

Dnešní výlet byl velmi přínosný a pomohl našim žákům seznámit se s novým školním prostředím, což jistě přispěje k jejich snadnějšímu a plynulému přechodu na školu v Blížejově. Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, a těšíme se na další spolupráci s blížejovskou školou.