ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

29. 5. Společný seminář o digitálních kompetencích s učiteli z Milavčí

Dnes jsme měli tu čest přivítat na naší škole učitele ze školy Milavče, kteří přijali naše pozvání a společně s námi absolvovali seminář o digitálních kompetencích ve výuce. Tento seminář byl zaměřen na zlepšení dovedností v oblasti používání moderních technologií a digitálních nástrojů při výuce tak, jak se od nás očekává vzhledem ke změnám RVP.

Během semináře jsme se věnovali různým tématům, včetně online výukových platforem a dalších digitálních nástrojů, které mohou obohatit a zpestřit výuku. Diskutovali jsme také o bezpečnosti na internetu a o tom, jak rozvíjet kritické myšlení žáků při práci s digitálními informacemi.

Spolupráce s kolegy z Milavčí byla velmi příjemná. Vzájemné sdílení zkušeností a nápadů přispělo k tomu, že jsme mohli získat nové podněty pro naši pedagogickou práci.

Těšíme se na další společné akce a projekty, které přinesou prospěch našim žákům i nám samotným.