ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Návštěva starších dětí MŠ a žáků ZŠ na ZŠ Domažlice, Komenského 17

Dnes byl pro naše starší děti z mateřské školy a žáky základní školy výjimečný den. Měli totiž příležitost navštívit Základní školu Domažlice Komenského 17, kde je čekalo mnoho zajímavých aktivit a zážitků.

Naši mladší návštěvníci byli vřele přivítáni žáky osmých a devátých tříd, kteří jim ochotně ukázali celou školu. Během prohlídky si děti mohly prohlédnout různé učebny, tělocvičnu a další zajímavá místa ve škole. Největší zájem však vzbudila ukázka chemie v praxi, kde si děti mohly vyzkoušet jednoduché chemické pokusy a dozvědět se něco nového o tom, jak fungují různé chemické reakce. Vyzkoušely neviditelné písmo i výbuch.

Další zastávkou byl chovatelský kroužek, kde se děti mohly seznámit s různými zvířaty, která jsou ve škole chována. Děti byly nadšené, když mohly pozorovat a dokonce i pohladit některá zvířata. Tento zážitek byl nejen poučný, ale i velmi zábavný.

Celá akce by nebyla možná bez obětavé práce paní učitelky Gabriely Milsimerové, která se postarala o veškerou organizaci a zprostředkování návštěvy. Její úsilí a nasazení si zaslouží velké poděkování, protože dětem umožnila prožít den plný nových poznatků a zážitků.

Děkujeme všem, kteří se na této návštěvě podíleli, a těšíme se na další podobné akce, které dětem přinášejí radost a obohacení jejich školních dní.