ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Že nevíte, jak vzbudit čerta? Nejdůležitější je sebrat odvahu a najít skálu, kde žijí. Každý čert za sebou nechává nějaké znaky, podle kterých skálu najdete. Otisk kopýtka, odtátý sníh na horké skále...

S dobrým úmyslem vzbudit čerty, aby nepromeškali večerní rejdění a trochou respektu (nikdo nemá čisté svědomí), se nám to podařilo. Nakonec jsme si všichni odnesli i za pěknou písničku sladký dáreček jako poděkování od čertů.

A jak to bylo, když se narodil Ježíšek? Radostnou atmosféru jsme si užili díky divadélku Pohoda, které za námi dorazilo do Osvračína a doslova nás vtáhlo do hry.

Vnést do školy myšlenku vzájemného soužití je vždy přínosem v učícím se procesu začleňování se do společnosti. To, že se naše děti dostanou do různých skupin lidí je jasné. Jak se dokáží poprat s prosazením se v důležitých věcech a naopak jak se dovedou přizpůsobit - souznít se skupinou ještě nevíme. Obojí je velmi důležité pro spokojený život. Již nyní se v nich ale rodí základ budoucího myšlení.

Z fotografií je znát, že v MŠ i ZŠ se o to snažíme i to, že s námi souzní i všichni zaměstnanci školy - kuchařky i paní školnice. Vzhledem k tomu, že nápad vzešel od paní kuchařky, s plným nasazením se jim podařilo vykouzlit i barevná jídla. Děkujeme.

 

 

Děkuji všem babičkám, maminkám, tatínkům i dědečkům, popřípadě ostatním dospělákům, kteří ignorovali velký mráz a v předvečer první adventní neděle navštívili stánek MŠ a ZŠ Osvračín. Děti měly možnost se pochlubit nejen svými výtvory. Zároveň měly šanci si vyzkoušet roli prodavačů. Utržené peníze podpoří další radostné okamžiky dětí naší školy.

Věřím, že jsme příjemně strávili podvečer a díky vystoupení i nastartovali příjemný předvánoční čas plný očekávání a naděje.

Ve škole se nám rozběhl kroužek angličtiny pro nejmenší. Předškoláčci z MŠ a žáci 1. třídy společně s paní učitelkou Jahnovou z MŠ zažívají povídání, hry a další odpolední činnosti spojené s anglickým jazykem. Přirozeně a nenuceně si do oušek a hlav programují jazyk bez kterého už se generace těchto dětí neobejde. Snad pro ně přechod na Aj v ZŠ bude snazší.

Věřím, že vychováváme generaci, která se již nebude ostýchat mluvit cizím jazykem tak, jako to mívají mnozí dospělí, kteří s příchodem demokracie po jednotlivých etapách střídali ruštinu, němčinu a angličtinu podle toho, kteří učitelé byli zrovna ochotni jazyk učit.