ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Logohrátky se Slávkem Bourou - 31. 10. 2023

Díky paní asistentce z MŠ se k nám dostala příležitost pro děti (především z MŠ) a jejich rodiče rozhýbat si jazyky se Slávkem Bourou. Projekt zaměřený na rozvoj slovní zásoby a motoriku mluvidel měl u dětí velký úspěch.

Velmi vítáme jakoukoli podporu veřejnosti, a tak i tady se našli 2 sponzoři, kteří tento podvečer uhradili s myšlenkou na děti - moc děkujeme i přesto, že si nepřejí být jmenováni.

https://www.facebook.com/people/Logohr%C3%A1tky-Sl%C3%A1vka-Boury/100069583283220/