ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Žáci ZŠ Osvračín oslavili Den Země úklidem obce: Společně proti nepořádku!

V pondělí 22. 4., se žáci Základní školy Osvračín zapojili do oslav Dne Země úklidem obce. I přes chladné počasí se rozhodli, že nechají svoji stopu v péči o naše prostředí. A sluníčko, které nám přálo, bylo jako odměna za naši snahu.

Chceme zde poděkovat všem žákům, kteří se zapojili do úklidové akce. Díky vaší snaze a odhodlání jsme dokázali udělat něco dobrého pro naši obec a pro naši planetu.

Den Země je připomínkou toho, že každý z nás může udělat něco pro ochranu naší planety. Úklid obce byl jen malým krokem, ale společně jsme dokázali, že máme sílu a odhodlání udělat změnu. Doufejme, že naše snaha bude inspirací i pro další generace.