ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Angličtina pro nejmenší každé úterý

Ve škole se nám rozběhl kroužek angličtiny pro nejmenší. Předškoláčci z MŠ a žáci 1. třídy společně s paní učitelkou Jahnovou z MŠ zažívají povídání, hry a další odpolední činnosti spojené s anglickým jazykem. Přirozeně a nenuceně si do oušek a hlav programují jazyk bez kterého už se generace těchto dětí neobejde. Snad pro ně přechod na Aj v ZŠ bude snazší.

Věřím, že vychováváme generaci, která se již nebude ostýchat mluvit cizím jazykem tak, jako to mívají mnozí dospělí, kteří s příchodem demokracie po jednotlivých etapách střídali ruštinu, němčinu a angličtinu podle toho, kteří učitelé byli zrovna ochotni jazyk učit.